Hrvatska komora arhitekata


Hrvatska komora arhitekata ustanovljuje se kao baštinik tradicije i nasljeđa udruga i organizacija arhitekata, te nastavlja slijed organiziranih strukovnih udruga arhitekata u Hrvatskoj.

Komora promiče arhitekturu kao izraz naroda i kulturu građenja, unapređuje arhitektonsku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

Ideja za oblikovanje nastala je iz arhitektonskog simbola za kamin. Kamin, kao mjesto okupljanja, aludira na komoru, tj. okupljanje ljudi na jednom mjestu u svrhu unapređenja i zaštite struke.

Znak je modificiran u kocku koja daje nacionalnu notu, te je ispunjena šrafurom koja simbolizira čvrstinu koja se očituje u nastojanju komore da uspostavi visoke

standarde struke. Također, smjer šrafure označava rast i napredak. Koloristički se cijeli identitet naslanja na plavu boju karakterističnu za arhitektonske nacrte (eng. blueprint), također, plava boja je boja pouzadnosti, stabilnosti i sigurnosti, te se nerijetko povezuje s intelektom i znanjem.